Koala d.o.o.


vl. Jadranka Košak
Antuna Mihanovića 20, Pribislavec
40000 Čakovec

Tel: 040 / 360 - 088
Mob: 098 / 804 - 5276
          099 / 315 - 0681
E-mail: info@knjigovodstvo-koala.hr


Tvrtka Koala d.o.o. upisana u trgovački registar
Trgovački sud u Varaždinu, Tt-95/477-2

MB / MBS / OIB
0801704 / 070004217 / 95322084342

Žiro račun Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
2500009 - 1101164535

Članovi uprave
Jadranka Košak

Temeljni kapital
18.800,00 kn, uplaćen u cijelosti