Nudimo Vam slijedeće usluge


• glavna knjiga

• obračun plaća

• obračun PDV-a

• prijava dohodaka

• prijava radnika na HZMO i HZZO (prema dogovoru)